Miksi äänestää Liike Nytin aluevaaliehdokasta?

Aluevaaleissa ratkaistaan, ketkä päättävät sote-uudistuksen toimeenpanosta. Ratkaistavana on, kuinka hyvinvointialueilla järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 1.1.2023 alkaen. Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kansalaisten tasa-arvoisuutta ja turvallisuuden tunnetta, selkeyttää hoitoketjuja, keskittää palvelut laajemmille toimintayksiköille, niin sanotuille leveämmille hartioille, pienentää terveydenhoidon kustannuksia, lisätä valtion ohjausta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ja siirrettävät valtionosuudet ovat 7,16 mrd euroa ja verotulot 13,5 mrd euroa. Kysymyksessä on siis 20 mrd euron uudistus – ei siis pieni asia. Kunnallisvero pienentyy 12,39 % kunnittain. Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialueuudistus tyhdistää 19 eri sote-organisaatiota ja kaksi pelastuslaitosta yhdeksi kokonaisuudeksi. Uudistus palvelee 413 000 asukasta ja se vaikuttaa noin 18 000 työntekijään. 1.1.2023 aloittava hyvinvointialue toimii 1,5 mrd euron budjetilla ja rahoitus tulee valtiolta.

Liike Nyt pyrkii laajentamaan ja joukkoistamaan demokratiaa useamman ulottuville ja lisäämään vuorovaikutusta sekä vaihtoehtojen esiin tuomista päätöksentekoprosesseissa. Myös sote-uudistuksessa tavoitellaan tätä ja puhutaan palvelujen uudistamisesta yhteistyössä asukkaiden kanssa. Muuttuva maailma vaatii kuitenkin oikeasti uusia toimintatapoja, myös politiikkaan. Politiikka on päätöksentekoa meitä kaikki koskevista asioista eli yhteisten asioiden hoitoa. Jos mielikuva politiikasta sisältää eripuraista vastakkaisasettelua, likaista peliä, toisen mollaamista somessa tai kaverin kampittamista, on aika tosissaan miettiä uusia vaihtoehtoja, sillä toimiva yhteiskunta tarvitsee sekä politiikkaa että byrokratiaa. Niin myös hyvinvointialueiden asioiden hoito. Eikä politiikka ole vain äänestämistä, vaan ratkaisuvaihtoehtojen rakentaminen alkaa paljon ennen sitä. Siihen mukaan pääseminen tulisi olla sellaista uutta poliittista toimintaa, johon ihan jokaisen olisi mahdollista osallistua matalalla kynnyksellä turvallisin mielin. Näin vahvistuisi kiinnostus ja luottamus politiikkaan, päätöksistä tulisi parempia ja hyväksyttävämpiä ja yhteiskunnasta ketterämpi.

Millä tavoin sitten meitä kaikki koskevia päätöksiä voisi tehdä paremmin? Entistä avoimempi vuoropuhelu on avain parempaan päätöksentekoon. Liike Nyt on Suomen modernein puolue, kun katsotaan kommunikaatiomahdollisuuksia ihmisten kanssa. Liikkeen nettiparlamentin keskuste-luihin voi osallistua tunnistautumisen kautta ihan jokainen, eivät vain Liikkeen jäsenet. Nettiparlamentti on asiallinen ja turvallinen kommentointialusta kannanmuodostusprosessissa. Esimerkiksi käy vaikkapa taannoinen aluevaalien vaaliohjelman laatiminen, johon itsekin osallistuin. Jokainen voi myös avata uuden keskustelun asiasta, johon haluaisi muutosta. Näyttää siltä, että päätöksentekoprosesseissa on vaikutusmahdollisuuksia tavallisia kansalaisia enemmän päätoimisilla lobbareilla, etujärjestöillä ja asiantuntijoilla, ja jokaiseen päätöksentekoprosessiin kutsutaan sitten ne tutut asiantuntijat yhä uudestaan. Vaarana on, että päätöksentekoprosesseihin syntyy pikkuhiljaa rakenteellista korruptiota ja rutiininomaisia asiantuntija-päättäjä -suhteiden verkostoja. Liike Nytin jäsenet ja vaaliehdokkaat eivät voikaan olla jäsenenä hallintoneuvostoissa, etujärjestöissä tai suurta yhteiskunnallista vaikutusvaltaa omaavien osuuskuntien edustustoissa. Tällä vahvistetaan Liike Nytin ehdokkaiden riippumattomuutta.

On siis hyvin tärkeää, että aluevaltuutetuiksi valitaan ihmisiä eri sektoreilta, ei vain sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita, palveluiden ammattilaisia, lääkäreitä, vakiintuneita poliitikkoja, kaupunkien ja kuntien valtuustojen valtuutettuja. Tarvitaan uusia päättäjiä, joilla on uusia mahdollisuuksia ja ideoita ratkaista asioita juuttumatta vanhoihin kaavoihin tai ideologisiin poteroihin.  Monipuoluejärjestelmä on demokratian tae, mutta perinteisiin puolueisiin kuuluu tällä hetkellä hämmästyttävän pieni osa kansalaisista ja päätöksenteko keskittyy perinteisten puolueiden stretegiatyöryhmille tai ylimmälle johdolle. Aluevaaleissa on siis hyvä mahdollisuus aloittaa päätöksenteon uudistaminen. Mieti, ketä tällä kertaa äänestät!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Facebook
Instagram
Tiktok