Teema REILUUS

Meidän on kohdattava vihreä siirtymä, digitaalinen työelämä ja taloudellinen kasvu osallistavasti ja kannustavasti. EU:n Green Deal korostaa näiden prosessien oikeudenmukaisuutta kaikille osapuolille. Siksi vaadin, että muutokset toteutetaan reilusti – sosiaalisesti, alueellisesti ja markkinataloudellisesti.

Liike Nytin vaaliteema, ’Pidämme Suomen puolta’, heijastuu erinomaisesti Itä-Suomen tukemisessa. Tämän alueen haasteet, joita on kiihdyttänyt geopoliittinen tilanne Venäjän sotaisan aggressiivisuuden myötä, vaativat meiltä sitoutumista. Puolueena vaadimme, että EU tukee Itä-Suomea miljardilla eurolla vuodessa – tämä olisi reiluutta ja oikeudenmukaisuutta käytännössä.

Kansalaisten osallisuus päätöksentekoon on keskeistä demokratiamme elinvoimaisuudelle. Vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen ja päättäjien välillä on vahvistettava. Lisäksi palveluiden sisämarkkinoiden esteiden purkaminen ja päämarkkinaunionin kehittäminen ovat askelia kohti reilumpaa toimintaympäristöä EU:ssa. Enrico Lettan raportissa ehdotettu kilpailulainsäädännön uudistus auttaisi pk-yrityksiä laajentamaan toimintaansa jäsenmaiden välillä, mikä edistäisi taloudellista kasvua ja innovaatioita. Tällä hetkellä vain 17 % valmistavan teollisuuden pk-yrityksistä käy kauppaa toiseen jäsenvaltioon.

EU:n lainsäädännön yksinkertaistaminen ja säätelyn purkaminen ovat avainasemassa, kun pyrimme edistämään liikkuvaa etätyötä ja kehittämään palveluiden sisämarkkinoita. Tämä tasoittaisi alueellisia eroja ja edistäisi vapaata liikkuvuutta, parantaen samalla yhteiskuntamme toimivuutta. Näihin törmään itse toteuttaessani opettajan työssäni Erasmus+ -liikkuvuusohjelmaa kansainvälisten asioiden koordinoinnissa.

Meidän on myös uudistettava sosiaaliturvaamme ja eläkejärjestelmiämme, erityisesti freelancereiden osalta. Ehdotan joustavampaa ja tulotasoon sopeutettavissa olevaa sosiaaliturva- ja eläkemaksujärjestelmää, joka parantaisi itsensätyöllistäjien ja freelancereden taloudellista turvaa. Freelancereiden aseman vahvistaminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeää, sillä se koskettaa suoraan myös omaa ammattikuntaani, muusikoita.

Lopuksi haluan korostaa, että poliitikkona pyrin edistämään yhteiskuntaa, jossa jokaiselle löytyy paikka ja jokaisesta pidetään huolta. Tämä vaatii jatkuvaa työtä työmarkkinaosapuolten välisen yhteistyön, sukupuolten ja sukupolvien välisen tasa-arvon valvomisen ja edistämisen parissa. Meidän on varmistettava, että lainsäädäntö, kuten naisiin kohdistuvan väkivallan kriminalisointi, pannaan täytäntöön koko EU:ssa.

Kohti oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa – REILUSTI ja yhdessä!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *