Per aspera ad astra – Vaikeuksien kautta voittoon

Julkaisen tässä keväällä 2021 kasvatustieteen maisterin tutkinnosta laaditun tieteellisen posterin sisällön, koska yliopisto-opinnot vaativat minulta pitkäaikaista sitoutumista ja ponnistelua, ja oppimisen arvioinnin kysymykset ovat hyvin merkityksellisiä minulle. Posteri oli esillä Suomen musiikkikasvatusseuran Mukaan! -tapahtuman posterinäyttelyssä Tampereella marraskuussa 2021. Näkökulmani oppimisen arviointiin on luonnollisesti muusikon ja opettajan taustani takia nimenomaan soitonoppiminen ja itsearviointi, mikä on olennaista […]

Per aspera ad astra – Vaikeuksien kautta voittoon Read More »