Sanoman vaalikonevastaukseni

Tässä vaalikonevastaukseni Sanoman eli Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien, Aamulehden ja Satakunnan Kansan kysymyksiin. Lähdimme Liike Nytissä niin myöhään EU-vaalikampanjaan mukaan, että vaalikoneisiin vastaamiseen oli aikaa pahimmillaan muutama päivä. Työviikon ja pikkusairastamisten keskellä varsinkin tämän Sanoman vaalikoneen täyttäminen meni aluksi monessa kohtaa mönkään ja huomasin sen vasta myöhemmin. Olen pyytänyt korjaamaan muutamia vastauksiani ja osa on korjattukin. Toinen moka oli, etten ollutkaan lähettänyt kaikkia korjattavaksi haluamiani vastauksia yhdellä kertaa, ja tämän huomasin tällä viikolla! Pyysin korjauksia niiden osalta vielä kerran. Ei auta kuin seurata, onnistuuko enää. Oppina tästä olkoon huolellisuus tiukassakin paikassa. Mutta tässä vastaukseni perusteluineen: Ei samaa eikä eri mieltäPuolustustarviketeollisuuden välttämättömän vahvistamisen, Ukrainan tukemisen takia ja vihreän siirtymisen edistämiseksi syntyy paineita kasvattaa EU:n budjettia. Vaihtoehdot siihen ovat jäsenmaksujen korotus, tulojen lisääminen esim. tulleilla ja arvonlisäveroilla, uudenlaiset verot digitaaliseen talouteen, päästöihin tai rahoitusmarkkinoihin, tehostamalla varainkäyttöä tai luomalla budjettiin oma lainaohjelma eli yhteinen velka. Suhtaudun velanottoon kriittisesti, mutta tarvitaan lisää tietoa esim. eri vaihtoehtojen vaikutusarvioinneista ennen kuin voi ottaa kantaa. Täysin samaa mieltäByrokratian keventäminen on kaikkien etu myös taloudellisesti, markkinoille pääsyn helpottaminen lisää kilpailua ja vaihtoehtoja kuluttajille. Jokseenkin eri mieltäTekoälysäädös asetettiin jo ja se on lainsäädännön lippulaiva-aloite, jolla on pyritään edistämään turvallisen ja luotettavan tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa. Puhutaan riskiperusteisesta lähestymistavasta sen mukaisesti, miten tekoäly kykenee aiheuttamaan vahinkoa yhteiskunnalle eli mitä suurempi riski, sitä tiukemmat säännöt. Lainsäädäntöehdotus on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja siksi sen odotetaan luovan ns. Bryssel-efektin edistäen eurooppalaista lähestymistapaa teknologian sääntelyyn globaalisti. Täysin eri mieltäEurooppalainen ja suomalainen ruokaturva on taattava, maaseutu pidettävä elinvoimaisena ja ylläpidettävä nuorille mahdollisuutta elättää itsensä maanviljelijänä. Täysin eri mieltäSotaa käyvän maan jäsenyys EU:ssa ei ole kansainvälisen lain mukaan ehdottomasti kiellettyä, mutta jäseneksi pyrkivän pitää täyttää EU:n kriteerit, joita ovat demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen. Lisäksi perusperiaatteisiin kuuluu rauhanomaisen yhteistyön ja vakauden edistäminen. Sodassa olevan maan on käytännössä mahdotonta täyttää näitä kriteerejä ja siksi hyväksyminen jäseneksi olisi hyvin haastavaa. Jokseenkin eri mieltäParlamentti päätti juuri laajoista toimista joilla puututaan laittomaan muuttoliikkeeseen. Nyt pitää katsoa näiden päätösten toimeenpanon vaikutukset, Jokseenkin samaa mieltäNäkyvissä ovat olleet Kiinan epäreilut kauppatavat, uuden ”silkkitien” rakentaminen globaaliin etelään, mikä tarkoittaa siis riippuvuuksia aiheuttavia investointeja Afrikan maihin, ja Kiinan oman teollisuuden protektionistinen tukeminen. EU:ssa on herätty puhumaan strategisesta autonomiasta ja taloudellisesta turvallisuudesta. Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltäMäärällisten muutosten sijasta huomio olisi kiinnitettävä siihen, että tulonsiirtojen painopistettä siirrettäisiin teknologian kehittämiseen ja parhaimpien innovaatioiden tukemiseen. Näin edistetään vihreää siirtymää. Toisaalta alueet eivät saisi eriarvoistua liikaa vakauden säilyttämiseksi. Jokseenkin eri mieltäSosiaalipolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden omaan päätäntävaltaan. Sosiaalipolitiikkaan sivuaviin sukupuolten tasa-arvoon ja työntekijöiden oikeuksien parantamiseen EU:lla on toimivaltaa ja monia asioita onkin saatu edistettyä, viimeisimpinä palkka-avoimuusdirektiivi, alustatyöntekijöiden oikeudet ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen. Täysin eri mieltäKeskustelu EU:n kehittymisestä on tärkeää. On monia talouteen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, joihin vastaus löytyisi syvemmästä integraatiosta. Yhteisesti hallitut ja tehokkaasti käytetyt resurssit parantavat kilpailukykyä ja vastavoimaa suhteessa Kiinaan ja USA:aan. Mutta mahdolliset päätökset liittovaltiokehityksessä suuntaan tai toiseen on tärkeää toteuttaa avoimessa ja demokraattisessa prosessissa, jossa otetaan huomioon kansalaisten mielipiteet ja jäsenvaltioiden erilaiset näkemykset. Tärkeinä on huolehtia siitä, että EU:n toimielimet ovat tehokkaita, avoimia ja vastuullisia kansalaisia kohtaan. Täysin samaa mieltäSisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus edistävät talouskasvua ja työllisyyttä. Alue- ja rakennepolitiikan kautta Suomi saa merkittävää taloudellista tukea alueiden kehittämiseen. Saamme vakautta ja lisäturvaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kautta ja vaikutusvaltamme kansainvälisissä asioissa on jäsenenä suurempi. Yhteistyössä on voimaa. Suomen itsenäisyyden idean muotoutumisen aikaan jo 1800-luvulla ankkuroiduimme osaksi eurooppalaista sivistystä, valistusta ja demokratiaa. Olemme todellakin eurooppalaisia. Näen jäsenmaksut investointina tulevaisuuteen ja Suomen asemaan eurooppalaisena valtiona. Täysin eri mieltäPäästöjen vähentämiseen on löydettävissä muitakin keinoja, kuten vaikkapa eläinten ruokinnan ja rehun koostumukseen vaikuttaminen, maaseudun luonnon moninaisuuden edistäminen, maataloudessa käytettävien tekniikoiden parantaminen . Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltäVäiteasetelma on epärealistinen. Aina on vaihtoehtoja. Käyttäisin molempia. Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltäEi valtion vaan EU:n, jolloin saataisiin kaikille samat säännöt. Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltäStrategisesti oleellisten yritysten, kuten energia-, vesi- ja liikenneinfrastruktuurin alan yritysten, omistus on järkevää. Ei samaa eikä eri mieltäEn vastaa tämän tyyppisiin vaalikonekysymyksiin. Ei samaa eikä eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltäRiippuu asiayhteydestä. Esimerkiksi Itämereen menevien päästöjen vähentämisessä suomalaiset voisivat kunnostautua vielä enemmän riippumatta siitä, mitä muut tekevät. Ei samaa eikä eri mieltä”Kaiken muun edelle” on vahva ilmaisu. Riippuu asiayhteydestä. Ei samaa eikä eri mieltäNämä tulisi yhdistää ja tukea entistä enemmän hiilineutraaleja innovaatioita ja vihreän teknologian kehitystä. Täysin eri mieltäDemokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta on Suomessakin entisestään vahvistettava, jotta meillä säilyisi kansanvalta. Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltäKaupungistuminen on tosiasia, mutta hyvä/huono riippuu mistä näkulmasta ja tavoitteista asiaa katsoo. Jokseenkin samaa mieltäKäytännössä tämä on juridisesti hyvin hankalaa. Sen sijaan omaisuuden tuottojen käytön suuntaaminen ukrainan tukemiseen ja jälleenrakentamiseen on helpompi vaihtoehto. Jokseenkin samaa mieltäPakotteiden aukkoja pitäisi tukkia. Pakotteiden vaikutukset Venäjän aggressiiviseen politiikkaan ovat olleet mitättömät. Jokseenkin eri mieltä Täysin samaa mieltäTästä on tarpeeksi esimerkkejä 1930-luvulta. Täysin eri mieltäRaja-aitakeskustelu on mielestäni täysin epärealistista ko. rajan pituuden takia. Täysin samaa mieltäLisäksi tarvitaan muita kumppanuuksia ja yhteistyötä, kuten suhteet globaaliin etelään, lähi-itään, YK:hon ja muihin maailmanlaajuisiin järjestöihin. Ei samaa eikä eri mieltäKeskitytään omiin toimiin turvallisuutemme vahvistamiseksi, mikäli näin osoittautuisi olevan. Ei samaa eikä eri mieltäMiksi lähteä ennustamaan tällaista. Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltäSotaa käyvän maan jäsenyys EU:ssa ei ole kansainvälisen lain mukaan ehdottomasti kiellettyä, mutta jäseneksi pyrkivän pitää täyttää EU:n kriteerit, joita ovat demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen. Lisäksi perusperiaatteisiin kuuluu rauhanomaisen yhteistyön ja vakauden edistäminen. Sodassa olevan maan on käytännössä mahdotonta täyttää näitä kriteerejä. Täysin eri mieltäMuiden EU:n jäsenvaltioiden kuin Suomen puolustuksen ja puolustusteollisuuden tilanne ei anna tähän katetta. Yhteisillä arvoillaan, demokratia ja oikeusvaltioperiaate, sekä eettismoraaliselta yksilön oikeuksia korostavalta perustaltaan, tasa-arvo, vapaus, ihmisarvon ja -oikeuksien kunnioittaminen, käsin EU muodostaa vahvan vastavoiman Venäjälle. Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltäHaluan vielä uskoa, että liikenteen matalapäästöiset ratkaisut kehittyvät ja yleistyvät niin, että tuon tavoitteen kanssa voidaan vielä elää. Sen tarkistamisen aika ei ole nyt, Se antaisi autoteollisuudelle vääränlaisen signaalin. Jokseenkin samaa mieltäIlmastonmuutos ja luontokato ovat vakavia ympärillämme tapahtuvia tosiasioita ja uhkaavat aidosti hyvinvointiamme. Tulee panostaa näitä hillitseviin innovaatioihin ja vihreän teknologian kehittymiseen. Ei samaa eikä eri mieltä Täysin samaa mieltäYdinvoimaa tarvitaan siirtymäkaudella kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Jokseenkin eri mieltäLuodaan mieluummin

Sanoman vaalikonevastaukseni Read More »