Lue tästä Nuorten vaalikoneen vastaukseni

1-Täysin eri mieltä, 2- Jokseenkin eri mieltä, 3-En osaa sanoa, 4-Jokseenkin samaa mieltä, 5-Täysin samaa mieltä

 1. Opintoihin kuuluvasta työharjoitteluista pitää aina maksaa palkkaa EU:ssa. 2
  Tämä on monitahoinen kysymys, koska opintoalat ovat niin erilaisia. Miten tasapuolisuus palkanmaksussa ja -kustannuksissa määriteltäisiin ja saavutettaisiin niin opiskelijoiden kuin työharjoittelupaikkoja järjestävien tahojen kesken ja kuka sen missäkin työharjoittelussa maksaisi (vrt. julkinen sektori, yritykset).

  2. Nuorten mielenterveyskriisiin ratkaiseminen tulee olla yksi EU:n painopisteistä. 5
  Nuorissa on tulevaisuus, mielenterveyskriisin ratkaiseminen pitäisi olla itsestään selvää.

  3. Myös 16- ja 17-vuotiaiden pitää saada äänestää eurovaaleissa. 4

  4. Milloin EU:n pitää pyrkiä ilmastoneutraaliksi?
  Pitää pysyä tavoitteessa 2050.

  5. EU:n ei tule ottaa yhteistä velkaa. 3
  EU tulee tarvitsemaan lisää rahaa ja se voi tapahtua esimerkiksi ottamalla yhteistä velkaa, nostamalla jäsenmaksuja tai kehittämällä veronkaltaisia maksuja. Myös osallistuminen hankkeisiin, joissa on mukana yksityisiä rahoittajia tai kansainvälisiä järjestöjä, voisi tuoda lisää rahaa EU:N kassaan.

  6. EU:n tulisi asettaa keikkataloudelle yhteiset pelisäännöt, jotka vastaisivat muiden alojen työehtoja ja palkkausta. 5
  Itsensätyöllistäjien ja freelancereiden tilanne on ratkaistava esim. joustavoittamalla sosiaalisturvajärjestelmiä, jotta hekin saisivat sosiaaliturvaa ja eläkettä, asettamalla vähimmäispalkkavaatimuksia ja valvomalla niiden noudattamista.

  7. EU:n pitää vaatia pikamuotiyhtiöitä toimimaan vastuullisemmin ilmaston, ympäristön ja työntekijöiden oikeuksien kannalta. 5
  Vaatejäte on kasvava ongelma ja hysteerinen pikamuodin kulutus tulisi lopettaa välittömästi. Vastuullinen kotimainen vaatetuotanto tulisi olla uuden kestävän ekonomian yksi osa-alueista. Muista hyvin, kun oli suomalaisia vaatetehtaita ja omista yhä niiden valmistamia vaatteita. Parhaan nuoruudenystäväni äiti oli töissä vaatetehtaassa.

  8. Kaivostoimintaa tulisi lisätä merkittävästi EU-jäsenmaissa. 4
  Tarvitsemme kriittisiä mineraaleja turvallisesta ja säädellystä kaivostoiminnasta. EU-jäsenmaissa toteutettu kaivostoiminta antaisi tähän nykyistä parempia mahdollisuuksia.

  9. EU:n maataloustukia tulisi kohdentaa entistä enemmän kasviproteiinien viljelyyn eläintuotannon tukemisen sijaan. 4
  Lihan tuotantoa ja kulutusta tulisi vähentää, mutta emme voi noin vain vähentää tukia miltään maatalouden alalta ruokaturvan ja omavaraisuuden turvaamiseksi. Edistetään maatalouden päästöjen vähentämiseen tähtääviä hankkeita, kuten valumia Itämereen, tuetaan innovatiivista ruoantuotantoa ja pyritään tekemään lihantuotannosta eettisestikin kestävämpää. Siinä miten tämä tapahtuu, tulee kuunnella maanviljelijöitä ja asiantuntijoita. Kuluttajina voimme vaikuttaa valinnoillamme ja olemalla aktiivisia kansalaisia tiedonhankinnan ja maatalousjärjestöihin päin suunnatun kommunikoinnin suhteen.

  10. Kaikille 18 vuotta täyttäville tulee tarjota maksuton interrail-passi, vaikka se tarkoittaa kustannuksia EU:lle. 2
  Erasmus+ -ohjelma tarjoaa paljon mahdollisuuksia opiskelijoille jo nyt. Olen valmis kehittelemään tätä ideana mutta en näe sitä tarkoituksenmukaisena rahankäyttökohteena. Käytetään se raha mieluummin nuorten mielenterveyskriisin ratkaisuihin.

  11. EU:n pitää kieltää TikTok alueellaan. 4
  Olen valmis kieltämiseen, jos se tehdään yhteisesti koko EU:n alueella, mutta pidän sitä epärealistisena. Kieltäminen olisi tällä hetkellä liian monimutkainen toimenpide, joka vaatisi vankan oikeudellisen perusteen, kuten todisteet vakavista tietosuojarikkomuksista. Lisäksi sillä saattaisi olla myös käyttäjilleen arvaamattomia taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia seurauksia. Sisällön ja käytön rajoittaminen olisivat helpompi keino vaikuttaa nuorten liialliseen tai haitalliseen tiktokin käyttöön.

  12. EU:n tulee kiristää tekoälyyn liittyvää sääntelyä. 2
  Puollan tätä mikäli se voidaan toteuttaa edistäen innovaatiota ja talouskasvua ja suojellen samalla ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia. Tekoälysäädös on jo olemassa ja se on ns. lippulaiva-aloite, jolla pyritään edistämään turvallisen ja luotettavan tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa. Tarvitsemme tekoälyä digitaaliseen kiertotalouteen siirtymässä.

  13. EU:n pitää säätää vihapuhe ja maalittaminen rangaistaviksi. 5

  14. EU:ssa vaikeissakin asioissa täytyy riittää jäsenmaiden enemmistöllä tehty päätös yksimielisyyden sijaan. 4
  Yksimielisyysvaade on pienen maan, kuten Suomen, etu. Mutta on huomattava, että suurin osa päätöksistä tehdään määräenemmistöllä. Vain verotusta, sosiaalipolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja jäsenmaiden hallitusten välistä yhteistyötä koskevissa asioissa vaaditaan yksimielisyys.

  15. EU:n pitää tiukentaa Venäjä-pakotteitaan, jos Venäjä ei lopeta hyökkäyssotaa Ukrainassa. 5
  Pakotteiden vuotaminen pitää saada loppumaan ja siihen EU:ssa tehdäänkin jo toimia.

  16. EU:hun ei pidä ottaa uusia jäsenmaita. 1

  17.EU:n tulee ottaa vastaan nykyistä enemmän turvapaikanhakijoita. 1
  Joulukuussa 2023 päätettiin uudesta siirtolaisuus- ja turvapaikkasopimuksesta New Pact of Migration and Asylum. Pyritään se saamaan nyt vahvistettua ja täytäntöön. Jos turvapaikanhakijoita otettaisiin lisää, heille tulisi rakentaa valmis koulutusmekanismimalli kotoutumisen ja elannonhankinnan turvaamiseksi. Minun sydäntäni lähellä on naisten ja lasten suosiminen turvapaikkaprosesseissa.

  18. EU:n tulee tukea uusien ydinvoimaloiden rakentamista. 5
  Vihreään siirtymään tarvitaan tällä hetkellä mukaan myös ydinvoiman hyödyntämistä.

  19. EU:n tukia tulisi suunnata EU-maiden sisällä nykyistä enemmän alueille, joiden väestö vähenee. 2
  Vanhusten hoiva- ja huolenpito on tärkeä asia ja kansallisen sivistyksen mitta, mutta siihen liittyvät toimet pitää ratkaista kansallisilla päätöksillä.

  20. Euroopan parlamentin jäsenten tulisi ensisijaisesti puolustaa oman maansa kansallista etua. 5
  Parlamentin jäsen toimii EU-puolueensa jäsenenä ja riveissä mutta tietysti kaikkien 15 mepin pitää ensisijaisesti katsoa kaikkea päätöksentekoa suomalaisten edun näkökulmasta. He ovat saaneet mandaattinsa suomalaisilta äänestäjiltä, ei keneltäkään muilta.

  21. EU:n muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia. 4
  Tuon tässä esille myös, että EU:n sisällä ja jäsenvaltioissa on paljon erilaisia kulttuureita ja omia kansallisia vähemmistöjä, joiden kulttuurin säilymistä voitaisiin tukea enemmän. Tällaisia ovat esim. saamelaiset ja romanit. Tämäkin pitää yllä ja lisää monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta. EU:ssa on ensisijaisesti kyse eurooppalaisista arvoista, elämäntavoista ja kulttuuriperinteestä, joille koko EU rakentuu ja joita siksi EU:ssa tulee puolustaa, vahvistaa ja siirtää seuraaville sukupolville.

  22. Kannabiksen käytön rangaistavuudesta tulee luopua. 2
  Kannatan kannabiksen lääkekäytön sallimista ja sen myymistä laillisesti tähän tarkoitukseen.

  23. EU-jäsenyydestä on Suomelle enemmän haittaa kuin hyötyä. 1
  EU:n jäsenyys maksoi Suomelle 144 € (2022 nettomaksu) ja saa sillä sisämarkkinat, vapaan liikkuvuuden, Erasmus+ liikkuvuusmahdollisuudet, alue- ja rakennepolitiikan kautta taloudellista tukea alueiden kehittämiseen ja lisäturvaa yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla.

  Kommentoi

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *